TEKSTILVARER - syet i Huset Venture i Danmark


I Huset Venture fremstiller vi en lang række bæredygtige unika-varer i tekstil - og herunder kan du se vores nuværende udvalg. Vores tekstil er i videst muligt omfang genbrug fra lokalområdet.