OM HUSET VENTURE

Huset Venture er en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed. Vi driver forretning med det ene formål at skabe job til personer med reduceret arbejdsevne. Derfor betegner vi os som socialt bæredygtige, og derudover har vi den miljømæssige bæredygtighed som et fokuspunkt. 

På vores forretningsområder arbejder vi overordnet set med recycling - altså et genbrug af jordens ressourcer. I Huset Venture Kolding og Huset Venture Ringkøbing genbruger vi alle slags materialer som bannere, tekstil, flasker og jernplader og producerer nye bæredygtige designprodukter. I Huset Venture Aarhus recycler vi IT-udstyr - kvalitetscomputere som vi sletter og opdaterer, så de kan genbruges. I Huset Venture Storkøbenhavn har vi det bæredygtige firmagavekoncept "Gaver der Gavner" med økologiske og socialt ansvarlige kvalitetsprodukter. 

På alle måder bidrager Huset Venture derfor til et overordnet bæredygtigt forbrug. Når du handler hos os, tager du både et miljømæssigt og et socialt ansvar - og dermed støtter du også FN's verdensmål.