HV-Shops persondatapolitik

HV-Shop tilhører:

Huset Venture

Hovedafdeling: Skanderborgvej 277E, st.th.

8260 Viby J

Telefonnummer: 86 28 35 55

Mail: hvshop@husetventure.dk

CVR: 31 83 56 66

 

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes HV-Shop indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via HV-Shop hjemmeside, hvshop.dk ("Hjemmesiden").

HV-Shop er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til HV-Shop skal ske via ovenstående kontaktoplysningerne.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål

Når du besøger hvshop.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på HV-Shop, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på HV-shop, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

Når du køber et produkt på hvshop.dk, indsamler vi oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneringsret med det formål, at kunne levere produkter til dig, og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser. Når du opretter en profil eller foretager et køb, har du mulighed for at give samtykke til at HV-Shop må sende dig markedsføring via e-mail. Ved at trykke på afmeldelseslinket i den markedsføringsmail, som HV-Shop har sendt dig kan du framelde dig markedsføring. Efter et køb sender vi dig en e-mail med mulighed for at foretage en anmeldelse af din købsoplevelse. Når du har modtaget den første e-mail, kan du frabede dig at modtage øvrige e-mails af denne slags ved at trykke på afmeldelseslinket i bunden af e-mailen.

 

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger er som nævnt nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre funktioner på hvshop.dk, opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud. Indsamlingen er også nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, mht. din køb. Brugen af oplysninger er - som nævnt -  nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i, at kommunikere med vores kunder.

 

Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hvshop.dk og vi bistår vores leverandører i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af hvshop.dk. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. To af disse databehandlere er Google Analytics v/Google Inc, og Meta som er etableret i USA.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder, hvilket vi gør i nedenstående.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du kan til en hver tid se hvilke persondata vi har registreret om dig, ved at sende en skriftlig anmodning til hvshop@husetventure.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring via e-mail, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os.  I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden. Du har for det første ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til en dataansvarlig. Personoplysningerne skal sendes til dig i et læsevenligt format. Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis følgende to betingelser er opfyldt:

·        Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

·        Du har selv givet de oplysninger, der behandles.

 

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hvshop.dk og opbygningen heraf. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. omkring "Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål".

Retten til at klage

Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.